skip to Main Content
liviustefan6845@yahoo.com
adrstefan@yahoo.com
ȘTEFAN LIVIU CABINET INDIVIDUAL DE PSIHOLOGIE funcționează din anul 2013

Este un cabinet psihologic cu practică privată. În cadrul cabinetului își desfășoară activitatea doi psihologi atestați de Colegiul Psihologilor din România. Competențele profesionale de specialitate sunt date de atestările în următoarele specialități profesionale psihologie clinică, psihoterapie, psihologia muncii și organizațională, psihologia transporturilor.

Elaborarea unui raport psihodiagnostic și formulare a recomandărilor; eliberare aviz psihologic;efectuarea diagnozei psihologice unitare și coerente pe baza sintezei informațiilor culese prin diverse metode de evaluare.

 • Examen psihologic necesar la comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap (MMSE, GAFS, IQ).
  Utilizarea celor mai adecvate tehnici de intervenție în acord cu aria problematică în care se înscrie persoană; practicarea principalelor metode și tehnici de consiliere în raport cu vârsta: copil, adolescent, adult, vârstnic;
 • Efectuarea de intervenții prin strategii individuale, de grup, de cuplu și familie în câmpul optimizării și dezvoltării personale în domeniul comunitar-profilactic, adaptate copiilor, adolescenților, adulților și vârstnicilor;
 • Proiectarea unor strategii de psihodiagnoză și a planuri de consiliere individualizate.
 • Educație pentru sănătate, promovarea sănătății, prevenirea îmbolnăvirilor. Educație sexuală – psihoigiena sexualității. Optimizare şi dezvoltare personală, autocunoaștere.
 • Asistența bolnavilor terminali

Supervizare profesională în domeniul psihologie clinică

Programul de supervizare în domeniul psihologie clinică se adresează psihologilor care au  obținut atestat de liberă practică nivelul I de specializare – practicant, regim exercitare – supervizare, specialitatea psihologie clinică
Activitatea de supervizare presupune coordonarea profesională a activității prestate de supervizat, analizarea și discutarea cazurilor întâlnite în practică de psihologul supervizat de evaluare psihologică clinică, acordarea de feedback, redactarea de rapoarte, intervenţie psihologică clinică și consiliere primară.

PSIHOTERAPIE – TERAPIE SISTEMICĂ PENTRU COPIL, CUPLU ȘI FAMILIE

Terapia sistemică este o abordare terapeutică care se axează pe problemele individuale sau de grup, în contextul sistemului în care acestea apar.

Ideea de bază a terapiei de familie sistemică este aceea că familia reprezintă o structură afectată de generațiile trecute, și care, operează cu un set de principii unificatoare.

În procesul terapeutic sunt utilizate cele mai adecvate tehnici de intervenție în acord cu aria problematică în care se înscrie clientul.

În aria psihoterapiei oferim sesiuni de optimizare și dezvoltare personală, autocunoaștere, adaptate copiilor, adolescenților, adulților, vârstinicilor.

Terapie ocupațională

Terapia ocupaţională este o formă de psihoterapie menită „să ajute individul să-şi dezvolte deprinderile adaptative ilustrate în comportamente învăţate, care-i permit să-şi satisfacă nevoile personale şi să răspundă cerinţelor mediului”.

Terapia ocupaţională asigură îngrijirea sănătăţii şi funcţionarea optimă a individului în mediul propriu de existenţă. Suntem preocupați și astfel venim în ajutorul persoanelor ajutându-le să dezvolte sau să recupereze abilități necesare desfășurării activităților zilnice la un nivel minim necesar și satisfăcător. Obiectivele pe care lucrăm cuprind: cunoașterea de sine, abilitatea de a lua decizii.

Capacităţile adaptative esenţiale: comunicarea; autoîngrijirea; funcţionarea în mediu casnic; deprinderi sociale; sănătatea şi siguranţă; autoconducerea (urmărirea unui plan, menţinerea activităţii pînă la finalizare); cunoştinţe funcţionale (scriere, citire, matematică funcţională); utilizarea comunităţii (mijloace de transport, magazine) şi muncă (menţinerea şi obţinerea unui loc de muncă); independenţa economică.

LOGOPEDIE

Depistarea, evaluarea complexă și identificarea tulburărilor de limbaj și de comunicare la copiii preșcolari cuprinși sau nu în grădinițe și la școlarii mici.

Asigurarea caracterului preventiv al activității de terapie logopedică, prin acordarea unei atenții prioritare copiilor preșcolari cu tulburări de limbaj, în scopul prevenirii instalării dificultăților de învățare a scris-cititului la vârsta școlară. Orientarea terapiei logopedice spre corectare, recuperare, compensare, adaptare și integrare școlară şi social. Corectarea tulburărilor de limbaj și comunicare în vederea diminuării riscului de eșec școlar.

Recuperarea limbajului după anumite boli ex: accident vascular cerebral, laringectomie.

Program de reintegrare socială – program probațional primar destinat persoanelor aflate în conflict cu legea penală, eliberate de pedeapsa principal constrânse de aplicarea unor măsuri cu caracter educativ. Programul probațional dezvoltat conține două componente obligatorii: stagiul de formare civică (educația moral-civică) și training sistemic-relațional.

INTERVENȚIE COGNITIV-COMPORTAMENTALĂ – TERAPIE ABA –

Terapia ABA este un tip de terapie bazată pe principiile Analizei Comportamentului Aplicat în care se aplică tehnici cognitiv-comportamentale în scopul îmbunătățirii vieții personelor (copii, adolescenți, adulți) aflate în evidență cu tulburări de neurodezvoltare, în special a celor cu diagnosticați cu tulburare din spectrul autist. Tehnicile sunt structurate în obiective care includ dezvoltarea de abilități, sunt concentrate pe comportament, abilități sociale și emoționale, au în vedere îmbunătățirea atenției, concentrării, memoriei, comunicării.

Obiectivele includ activități precum:

• Comunicare și limbaj
• Abilități sociale
• Îngrijire personală (cum ar fi dușul și toaleta)
• Joacă și petrecere a timpului liber
• Abilități motorii
• Învățare și abilități academice

Training parental pentru părinții ai căror copii au primit un diagnostic de tulburare de neurodezvoltare.

Evaluarea stării de sănătate mentală, în limita competenței, ca precondiție pentru angajare și/sau desfășurarea unor activități care impun prin lege examinare psihologică asociată stării de sănătate (ex. testarea profesorilor, a funcționarilor publici etc.)

 • Evaluare psihologică la angajare – eliberare aviz psihologic
 • Evaluare psihologică periodic – eliberare aviz psihologic
 • Evaluare psihologică la schimbarea funcției – eliberare aviz psihologic
 • Evaluarea psihologică la reluarea activității – eliberare aviz psihologic
 • Pentru societăți/firme/instutuții publice se acordă discount pentru evaluările psihologice în urma cărora se eliberează aviz psihologic, creare profil psihologic
Servicii furnizate către copii, adolescenţi, adulţi, cuplu/familie, vârsta a treia, grupuri.

Intervențiile pot fi efectuate atât la punctul de lucru cât și în afara acestuia, în cazuri speciale, la solicitare.

Programarea ședințelelor psihologice se poate face telefonic, dar și email.

Ședințele psihologice pot fi susținute atât fizic “față în față” cât și online.

Programări

Consultațiile se stabilesc doar cu programare prealabilă:

– numerele la telefon 0728937497, 0720028388 (în rețeaua Vodafone), direct sau prin serviciul mesagerie (SMS, WhatsApp)

–  email la adresele de email: liviustefan6845@yahoo.com, adrstefan@yahoo.com

Ședințele individuale se pot realiza clasic (față-în-față) la cabinet sau online (Skype, WhatsApp, Zoom)

La programare se ajunge la ora fixată. Anularea unei programări se poate face anunțând acest lucru cu cel puțin 48 ore înainte de data și ora programării inițiale.

În cazul în care ședința este anulată în ziua când este programată, ea va trebui achitată.